Hitta på sidan

Yttrande angående planerad förnyelse av Untra vattenkraftverk

HaV har bemött Fortums synpunkter gällande förnyelse av Untra vattenkraftverk.

Myndigheten understryker vikten av en systematisk genomgång och bedömning av huruvida förnyelsen riskerar att äventyra uppfyllelsen av miljökvalitetsnormerna för vatten. Det behövs bland annat en bättre beskrivning av vilka miljöanpassningar som planeras för att säkerställa en god konnektivitet för fisk. En fiskart som myndigheten bland andra lyfter fram som särskilt viktig att beakta är den i Natura 2000-nätverket utpekade arten asp.

Läs hela yttrandet här Pdf, 51.5 kB..

Publicerad: 2017-10-06
Uppdaterad: 2018-06-26
Sidansvarig: Webbredaktion