Hitta på sidan

Yttrande gällande vattenhushållning vid Stornorrfors vattenkraftverk

Vi har bemött Vattenfalls synpunkter gällande vattenhushållning (tappning) vid Stornorrfors vattenkraftverk. Vi lyfter fram vikten av biotopkartering och provtappning för att få ett bra underlag.

Dessutom yrkar vi att domstolen ger särskilt sakkunniga i uppdrag att utreda lämpliga tappningar och påverkan på sedimenttransport med hänsyn till Natura 2000-värden, i form av Vindelälvslaxen och Umeälvens delta.

Publicerad: 2017-09-13
Uppdaterad: 2018-06-26
Sidansvarig: Webbredaktion