Hitta på sidan

Utveckling av yttrande i överklagan av tillstånd till förnyelse av vattenkraftverk

Havs- och vattenmyndigheten har utvecklat skälen till överklagan av tillståndet till förnyelse av Untra vattenkraftverk.

Myndigheten lyfter fram brister när det gäller avgränsning av ansökan, att möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna äventyras och att skyddsvillkoren, bland annat när det gäller fiskpassager, inte lever upp till miljöbalkens allmänna hänsynsregler.

Läs hela yttrandet

Publicerad: 2017-04-03
Uppdaterad: 2018-06-25
Sidansvarig: Webbredaktion