Hitta på sidan

Överklagande av mark- och miljödomstolens dom om Blankaströms vattenkraftverk i Emån

Vi anser att domstolen och sökanden inte i tillräcklig mån har tagit till sig Mark- och miljööverdomstolens dom som säger att lagligförklaring och tillståndsprövning ska ske samlat.

Publicerad: 2016-05-16
Uppdaterad: 2018-06-25
Sidansvarig: Webbredaktion