Rapporter och dokument om havsplanering

Här hittar du rapporter och dokument som rör havsplanering.

Kategorier

Förslag till havsplaner och tillhörande dokument

Granskningshandlingar och stöddokument

Granskningshandlingar

Stöddokument vid granskning

 

Omslag för publikationen

Samrådsredogörelse förslag till havsplaner

Denna rapport sammanfattar samråd om förslag till havsplaner och konsekvensbedömningar som hölls våren och sommaren 2018.
Dokument: Samrådsredogörelse för förslag till havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet och konsekvensbedömningar
Publiceringsdatum: 14 mars 2019


Omslag för publikationen

Hållbarhetsbeskrivning av förslag till havsplaner för Sverige

Denna rapport redovisar resultaten av en hållbarhetsbedömning av granskningsförslag till havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.
Dokument: Hållbarhetsbeskrivning av förslag till havsplaner för Sverige - Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet
Publiceringsdatum: 7 maj 2019


Omslag för publikationen

Natur i havsplaneringen

I detta PM presenterar vi vilka utgångspunkter och underlag som har använts i havsplaneringsprocessen för att planera för god miljöstatus i havet och bättre förutsättningar hos ekosystemen att leverera ekosystemtjänster i framtiden.
Dokument: Natur i havsplaneringen - En fördjupning av utgångspunkter och underlag för naturvärden i svenska havsplaner
Publiceringsdatum: 7 maj 2019

 

Omslag för publikationen

Samhällsekonomisk konsekvensanalys av förslag till havsplan Östersjön

Denna rapport redovisar ekonomiska aspekter av hållbarhet genom att presentera en samhällsekonomisk konsekvensanalys av granskningsförslaget för havsplan Östersjön.
Dokument: Samhällsekonomisk konsekvensanalys av förslag till havsplan Östersjön
Rapportnummer: 2019:8
Publiceringsdatum: 19 mars 2019


Omslag för publikationen

Kartor med teckenförklaring, granskningsversion

Dokumentet innehåller kartor med teckenförklaringar som kompletterar de digitala kartorna i granskningsskedet.
Dokument: Kartor med teckenförklaring
Publiceringsdatum: 14 mars 2019Samrådshandlingar och stöddokument

Samrådshandlingar

Stöddokument vid samråd


Omslag för publikationen

Delregional analys Gävlebukten

Samhällsekonomisk konsekvensanalys av delområde i Bottenhavet utifrån samrådsförslag för havsplan Bottniska viken.
Dokument: Delregional analys Gävlebukten
Rapportnummer: 2018:40
Publiceringsdatum: 21 december 2018
Uppdateringsdatum: 21 december 2018


Omslag för publikationen

Delregional analys Kattegatt

Samhällsekonomisk konsekvensanalys av delområde i Kattegatt utifrån samrådsförslag havsplan Västerhavet.
Dokument: Delregional analys Kattegatt
Rapportnummer: 2018:41
Publiceringsdatum: 3 maj 2019


Omslag för publikationen

Underlag per område – Havsplan Bottniska viken

Här sammanställs det underlag som hanterats i arbetet med förslag till havsplan Bottniska viken på samråd.
Dokument: Underlag per område – Havsplan Bottniska viken
Publiceringsdatum: 15 februari 2018
Uppdateringsdatum: 15 mars 2018


Omslag för publikationen

Underlag per område – Havsplan Västerhavet

Här sammanställs det underlag som hanterats i arbetet med förslag till havsplan Västerhavet på samråd.
Dokument: Underlag per område – Havsplan Västerhavet
Publiceringsdatum: 15 februari 2018
Uppdateringsdatum: 15 mars 2018


Omslag för publikationen

Underlag per område – Havsplan Östersjön

Här sammanställs det underlag som hanterats i arbetet med förslag till havsplan Östersjön på samråd.
Dokument: Underlag per område – Havsplan Östersjön
Publiceringsdatum: 15 februari 2018
Uppdateringsdatum: 15 mars 2018


Dialoghandlingar

Utredningar och analyser

Internationellt arbete

Övriga dokument

Publicerad: 2014-05-02
Uppdaterad: 2019-12-17
Sidansvarig: Webbredaktion

Relaterad information