Fiskundersökningar vid Lillgrund vindkraftpark

Lillgrunds vindkraftpark togs i drift under år 2008, och är den idag största fullföljda satsningen på havsbaserad vindkraft i Sverige.

Länsstyrelsernas fisketillsyn 2011

Rapporten behandlar vindkraftparkens bidrag till ljudbilden i Öresund, effekter på bottennära och i fria vattnet levande fiskarter, samt effekter på den lekvandrande blankålen.

Den innehåller även en litteraturgenomgång i övergripande diskussion.

Kontrollprogrammet vid Lillgrund har medfört en värdefull ökning av kunskapen om hur havsbaserad vindkraft kan påverka fisk. Programmet har även satt fokus på behovet av studier över längre tidsperioder och kumulativ påverkan på exempelvis långvandrande fisk som blankål.

Det är Havs- och vattenmyndighetens förhoppning att rapporten kan fungera som ett viktigt underlag för miljökonsekvensbeskrivningar samt i planerings- och tillståndsprocesser för vindkraft.

Publicerad: 2014-03-06
Sidansvarig: Webbredaktion