Miljösystemanalys för havsplaneringen

Rapporten presenterar de övergripande miljömässiga systemkonsekvenserna som uppstår till följd av havsplanernas förväntade fördelning av utrymmet till havs.

Sammanfattning

Många ska samsas om havet. Vad som händer om en sektor eller näring inte får det utrymme den anser sig behöva? Vilka indirekta miljöeffekter kan väntas då?

Konsultföretaget WSP har granskat sektorerna energiproduktion, sjöfart, yrkesfiske och marin sandutvinning och undersökt de övergripande miljömässiga systemkonsekvenserna som uppstår till följd av havsplanernas förväntade fördelning av utrymmet till havs.

Rapporten studerar mer svåröverblickbara miljöeffekter på andra platser och eller i andra led och gör en kvalitativ kartläggning av dessa samband.

Publicerad: 2019-04-15
Uppdaterad: 2019-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion