Omdirigeringsanalys av sjöfart kring Hoburgs bank och Midsjöbankarna

Denna rapport analyserar konsekvenserna av en omdirigering av fartygstrafik kring de känsliga Midsjöbankarna och Hoburgs bank. Bland annat undersöks om en omdirigering kan minska oljeskador på alfågeln.

Omslag till rapport.

Om rapporten

Vi har anlitat SSPA Sweden AB för att hjälpa oss att ta fram underlag för vårt havsplaneringsuppdrag. Denna rapport är en del i det arbetet. Rapporten behandlar konsekvenserna av att flytta en fartygsrutt i havsplaneringen för att minska de pågående oljeskadorna på alfågel.

Rapporten visar:

  • Att flytta fartygsrutten innebär goda förutsättningar att få bort skadorna på den hotade alfågeln.
  • En sådan omdirigering av fartyg skulle innebära upp till 5% längre resväg.
  • Eftersom de alternativa rutterna är djupare så blir bränslekonsumtionen per sträcka lägre och trots den längre resvägen skulle bränslekostnad och utsläpp öka med mindre än 3%. Transporterna över Östersjön skulle ta en dryg timme längre tid.
  • Olycksriskerna skulle minska om fartygen tog den alternativa rutten på djupt vatten söder om Hoburgs bank, men skulle öka om fartygen istället tog rutten väster om Gotland.

Rapporten är ett underlag inom svensk havsplanering. Skadorna från sjöfart på fågel och tumlare har tidigare utretts i en annan rapport.

Genom den vägledande havsplaneringen kan vi föreslå förändringar i sjötrafiken, om det anses nödvändigt. Det krävs därefter ett långsiktigt och internationellt arbete för att sjöfarten i sin helhet ska anpassa sig till
planens rekommendationer.

Publicerad: 2017-04-10
Sidansvarig: Webbredaktion