Havsplanering med hänsyn till klimatförändringar

En teoretisk utvärdering av praktiska valmöjligheter för att ta hänsyn till klimatförändringar när det gäller svensk havsplanering.

Omslag till rapport.

Sammanfattning

Den globala klimatförändringen orsakar omfattande förändringar i arters utbredning, ekosystemens samhällsstruktur och ekosystemtjänster. I den här rapporten sammanfattar vi relevant teori och kunskap för att ta itu med åtgärder som inriktar sig mot målarter, biologisk mångfald, populationers avgränsningar och potentialen för att arter kan få skydd mot miljöförändringarna i så kallade klimatrefugier.

Publicerad: 2017-10-19
Uppdaterad: 2018-01-12
Sidansvarig: Webbredaktion