Finngrunden och Storgrundet

Underlagsrapport till havsplanering avseende energiproduktion samt miljökonsekvenser för lokala naturvärden

Sammanfattning

Havs- och vattenmyndigheten har gett WSP i uppdrag att ta fram en sammanfattande rapport som belyser förutsättningarna för energiproduktion på Finngrunden och Storgrundet med kringliggande grundområden på ett sakligt och allsidigt sätt. I området, som ligger i Bottniska viken utanför Gävle, finns riksintresse för energiutvinning, planerade vindkraftsanläggningar samt naturskydd inklusive Natura 2000-områden.

Publicerad: 2018-04-26
Sidansvarig: Webbredaktion