Sjöfartsanalyser i havsplaneringen

Konsekvenser av möjlig omdirigering av fartygstrafik kring tre planerade vindbruksområden: Södra Skåne, Långgrund utanför Norrköping/Oxelösund och Campsgrund i Gävlebukten.

Omslag för publikation

Sammanfattning

Denna studie utreder och redovisar konsekvenserna av möjliga omdirigeringar i fartygstrafiken kring tre planerade vindbruksområden avseende bränsleförbrukning, emissioner, tidsåtgång samt olycksrisker. Utredningen omfattar tre områden vid södra Skåne, Gävlebukten och Långgrund utanför Norrköping/Oxelösund.

Utredningens syfte är att öka förståelsen för de konsekvenser som en framtida förändring av sjöfartens rörelser skulle kunna medföra. Utredningen har tagits fram av SSPA Sweden AB som ansvarar för rapportens innehåll.

Publicerad: 2018-04-10
Sidansvarig: Webbredaktion