Vårt framtida hav - en rapport om framtida möjligheter och utmaningar i svensk havsplanering

Ökad produktion av havsbaserad energi, växande sjöfart och större miljöpåfrestning. Det är några av trenderna som pekas ut i konsultrapporten ”Vårt framtida hav”.

Sammanfattning

Denna omvärldsanalys beskriver några av de viktigaste trenderna för våra havsområden, både i ett kortare och längre perspektiv. Skriften har tagits fram av WSP Sverige AB på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. WSP svarar för innehållet i rapporten och belyser där både större omvärldstrender samt trender kopplade till områdena energi och material, sjöfart, fiske och vattenbruk, miljö, turism, och säkerhet och försvar. Rapporten beskriver de tre havsområdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.

Publicerad: 2015-11-06
Sidansvarig: Webbredaktion