Förstudie kulturmiljö

En förstudie för att förbereda framtagandet av nya planeringsunderlag för kulturmiljö.

Omslag för publikation

Sammanfattning

Genom åren i havsplaneringsprocessen har det varit svårt att skildra de kulturmiljövärden som finns i kustzonen och i havet, vilket även har påpekats av olika intressenter i samrådsskedena. Anledningen är att det har varit (och är) svårt att hitta information för kulturmiljövärden som kan användas i ett planeringssammanhang tillsammans med motsvarande typ av underlag som finns för andra sektorer. Förstudien med inriktning kulturmiljö strävar efter att finna nya sätt att åskådliggöra kulturmiljövärden så att de kan användas i såväl nya planeringssammanhang som i nya kulturmiljösammanhang. För att lösa denna uppgift har experter inom sektorerna kulturmiljö och planering på kustlänsstyrelserna samarbetat för att ta fram förslag på nya planeringsunderlag.

Förutom att identifiera lämpliga sakfrågor och hur de kan visualiseras i ett geografiskt sammanhang, krävs en analys av möjligheterna att utrycka detta i olika lagstiftningar och planeringskontexter. Exempelvis skulle kulturmiljövärdena kunna utryckas som tillägg till riksintressen, som regionala eller nationella program alternativt som hänsynsområden i enlighet med den nya ÖP-modellen. De nya planeringsunderlagen kommer att vara användbara i såväl plandialogen med kommuner, i havsplaner och i kontakter med verksamhetsutövare som står inför en prövning av en miljöfarlig verksamhet.

Publicerad: 2021-09-22
Sidansvarig: Webbredaktion