Havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Förslag till regeringen

Detta dokument är Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplaner som lämnats till regeringen.

Sammanfattning

Detta dokument är Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplaner som överlämnades till regeringen den 17 december 2019. Förslagen till havsplaner har tagits fram i en flerårig och omfattande dialog.

Sverige tar fram tre havsplaner – en för Bottniska viken, en för Östersjön och en för Västerhavet. En havsplan ger vägledning kring vad som är den mest lämpliga användningen av havet. Havsplanen ska vägleda nationella myndigheter, kommuner och domstolar i kommande beslut, planering och tillståndsprövningar. Näringsidkare kan också få vägledning av planen. Det är regeringen som beslutar om havsplaner.

Publicerad: 2019-12-17
Sidansvarig: Webbredaktion