Redogörelse för dialogen i havsplaneringen

Detta dokument redovisar genomförande av en flerårig och omfattande dialog i arbetet med att ta fram förslag till havsplaner.

Omslag för publikation

Sammanfattning

Havs- och vattenmyndigheten har i uppdrag att ta fram förslag till havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Uppdraget baseras på havsplaneringsförordningen (2015:400).

Detta är en översiktlig redogörelse för de samråd- och granskningsprocesser som genomförts inom arbetet med att ta fram förslag till havsplaner Redogörelse innehåller även en beskrivning av förberedande dialog och ger en övergripande beskrivning av samverkan, medverkan och samarbeten under hela havsplaneringsprocessen. Den avser perioden 2012 till 2019.

Publicerad: 2019-12-17
Sidansvarig: Webbredaktion