Samrådsredogörelse - underlag till regeringen

Dokumentet innehåller en samrådsredogörelse för förslag till havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet och konsekvensbedömningar.

Omslag för publikation

Sammanfattning

I samrådsredogörelsen sammanfattas synpunkterna och förbättringsförslagen som kom in till Havs- och vattenmyndigheten under samrådet av förslag till havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet och på tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar och hållbarhetsbedömningar. Detta dokument är en uppdaterad version av den samrådsredogörelse som publicerades 14 mars 2019.

Publicerad: 2019-12-17
Sidansvarig: Webbredaktion