Granskningsredogörelse förslag till havsplaner

Denna rapport redovisar inkomna synpunkter under granskningen av förslag till havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. I rapporten finns även HaV:s kommentarer till synpunkterna.

Omslag för publikation

Sammanfattning

Havs- och vattenmyndigheten tar fram förslag till Sveriges första statliga havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Förslagen till havsplaner var på granskning i tre månader från den 14 mars till den 14 juni 2019. I denna rapport redovisas inkomna synpunkter och Havs- och vattenmyndighetens kommentarer till synpunkterna.

Publicerad: 2019-12-17
Sidansvarig: Webbredaktion