Verktyg för vattenrådsutveckling

Syftet med verktygen är att stödja och inspirera vattengrupper, föreningar, organisationer och myndigheter. Verktygen ska ge förutsättningar för ökat deltagande och samverkan och genom det bidra till mer handling.

Verktyg

Verktygslista
NamnBeskrivningNummer
A1. Tankeinventering med sortering Används när ni vill få fram idéer, kunskaper, problem eller engagemang i en grupp på ett sätt så att alla kommer till tals. Därefter strukturerar ni tankarna under rubriker så att det blir överskådligt.A1
A2. Tankeinventering på tavla/blädderblock Används när ni vill sammanställa tankar och idéer i en grupp. Det görs genom att lyssna på varandra och notera på ett blädderblock eller whiteboard så att alla ser. Det kan användas för att sammanställa olika engagemang, idéer, problem eller kunskaper beroende på vilken frågeställning ni har.A2
A3. Lyssna och berätta Detta är ett sätt att hjälpa varandra att utveckla tankar, idéer, lösningar eller visioner samtidigt som vi får nya perspektiv och kunskaper.A3
A4. Prioritering Detta är ett enkelt och demokratiskt sätt att prioritera idéer eller arbetsområden som gruppen kommit fram till.A4
A5. Tidslinje för planering Detta är ett sätt att gemensamt skapa en bild av hur ni tänker er ett framtida händelseförlopp. Den kan användas när en grupp gemensamt ska skapa en handlingsplan.A5
A6. Synergimetoden Detta är ett alternativ till traditionell dagordning som kan passa vid vissa möten. Dagordningen skapas gemensamt vid mötets början.A6
A7. Presentationsrunda När nya grupper träffas är det värdefullt att alla får presentera sig. Genom att ni berättar lite om vem ni är får ni en bra start i gruppen där alla får göra sin röst hörd. Vi kan sedan släppa tankar på vem de andra är och istället ta sig an en gemensam uppgift eller upplevelse.A7
A8. Nyhetsrunda Nyhetsrunda kan vara ett bra sätt att starta ett möte där gruppen återkommande träffas.A8
A9. Tidslinje för utvärdering En tidslinje är ett bra sätt att visualisera ett historiskt händelseförlopp.A9
A10. Reflektionsrunda En gemensam reflektion där ni får höra varandras tankar och själv uttrycka dina egna tankar.A10
A11. Rundel och inbjudande rum Val av lokal och hur vi sitter eller hur vi kan röra oss påverkar hur samtalet fungerar. Genom att skapa en miljö där alla har samma närhet markerar vi att vi vill inkludera och skapa dialog på lika villkor.A11
A12. Fika Det viktigaste av allt är fikat brukar vi höra. Fika är inte bara viktigt för att vi är sugna på något gott. Den ger en värdefull möjlighet att prata informellt, koppla av, öppna upp för nya frågor och att prata med nya människor.A12
A13. Roller och hattar Detta är ett verktyg för att upptäcka vilka olika roller deltagarna i gruppen har. Det kan öka tilliten och göra oss mer medvetna om komplexiteten i en grupp.A13
A14. Gemensamma visioner Levande och konkreta visioner är viktiga för en gemensam riktning, drivkraft och samarbete. Engagerande visioner behöver tas fram där alla i gruppen får medverka med sina egna visioner.A14
A15. Framtidshistoria Ett lekfullt sätt att med hjälp av visionen skapa en berättelse från dagens datum fram till visionen. En framtidshistoria är inte en förutsägelse av framtiden eller en handlingsplan.A15
A16. Vattenrådskartläggning Detta innebär att ni kartlägger kompetenser, engagemang, utbildningsbehov, pågående projekt och annat, så att ni får en bild av hela gruppens resurser och behov.A16
A17. Handlingsplan och mål Syftet med en handlingsplan är att ge struktur och underlätta genomförandet för gruppen att nå mål och visioner som ni kommit fram till. Planen svarar på VEM gör VAD, HUR och NÄR.A17
A18. Kommunikationsplan God kommunikation är nödvändig för att organisationer och projekt ska fungera. Samtidigt är det ofta detta som brister och som skapar problem och misstro i en grupps arbete.A18
A19. Arbetsgruppsutveckling Genom att bilda mindre arbetsgrupper i ett vattenråd kan ni enklare och effektivare vidareutveckla olika projekt som exempelvis finns i en handlingsplan.A19
A20. Fira Att vara stolta över det som åstadkommits tillsammans är en viktig del i samarbeten. Glöm därför inte bort att fira resultat och tacka de som gjort resultaten möjliga.A20
A21. Samordnare En vattenrådssamordnare arbetar på uppdrag av vattenrådet och bidrar till att rådets arbete rullar på. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på vattenrådets förutsättningar och inriktningA21
A22. Vattenrådscoach Utöver samordnare är det bra med en funktion som kan coacha exempelvis vattenråd, vattengrupper, samordnare, ordförande och styrelser.A22
Publicerad: 2019-11-07
Sidansvarig: Webbredaktion