Vattenrådskartläggning

Detta innebär att ni kartlägger kompetenser, engagemang, utbildningsbehov, pågående projekt och annat, så att ni får en bild av hela gruppens resurser och behov.

Detta kan vara en god hjälp i ett fortsatt arbete där ni vet vem ni kan vända er till med olika frågor eller kan ordna gemensamma fortbildningar.

illustration för verktyget vattenrådskartläggning

Foto: Peter Nolbrant

Tid

4-16 timmar. Tiden beror mycket på omfattningen av kartläggningen. Ofta behövs en serie av möten.

Antal

4-50 personer.

Hur

 1. En arbetsgrupp eller samordnare kan fungera som processledare och som kan sammanställa resultatet.
 2. Arbetet kan göras på olika sätt beroende på förutsättningar. Om hela gruppen är samlad kan ni göra det som en workshop. Saknas många av gruppens medlemmar av någon anledning kan arbetsgrupper få uppgiften att intervjua de som inte närvarar.
 3. Kom överens om vad ni vill kartlägga:
  a) Kompetenser/intressen/styrkor hos deltagare?
  b) Tillgång som deltagarna har till olika nätverk/organisationer?
  c) Pågående projekt hos deltagare/organisationer?
  d) Utbildningsbehov/brister som deltagarna tycker finns?
  e) Deltagare som saknas och som skulle behöva inkluderas i gruppen?
 4. Sätt er i mindre grupper 2-3 personer. Turas om att intervjua varandra kring de frågor som ni bestämt. Intervjuaren skriver ner minnesanteckningar. Gå tillsammans igenom det som antecknas i gruppen och komplettera eller ändra. Om ni vill kan en mall för anteckningar användas.
 5. Om tid finns är det värdefullt om grupperna berättar i storgruppen om hur det gått.
 6. Materialet från grupperna sammanställs av en arbetsgrupp eller en samordnare och skickas ut till alla medlemmar för kännedom och synpunkter.

Vad behövs?

 • En processledare är en fördel men processen kan genomföras genom att någon i gruppen leder.
 • Anteckningsmaterial.

Att tänka på

 • Om man bildar arbetsgrupper är det viktigt att utse sammankallande i gruppen och även vem som sammanfattar anteckningarna.

Läs mer

 • För att ta del av exempel på kartläggning, lyft frågan till kontaktpersonen från länsstyrelsen i vattenrådet eller kontakta Vattenmyndigheten.
Publicerad: 2019-11-07
Sidansvarig: Webbredaktion