Nyhetsrunda

Nyhetsrunda kan vara ett bra sätt att starta ett möte där gruppen återkommande träffas.

Ni får en kortfattad beskrivning av var deltagarna befinner sig, vad som hänt sedan sist eller information om nya frågor som behöver förmedlas. Det är ett bra sätt för gruppen att uppdatera sig. Samtidigt inkluderas alla och delaktigheten ökar.

illustration för verktyget nyhetsrunda

Foto: Madeleine Prutzer

Hur

  1. Ni går varvet runt och låter alla i gruppen kortfattat beskriva det hen vill.
  2. En sekreterare kan notera det som tas upp om ni vill ha minnesanteckningar.

Vad behövs?

  • Att någon i gruppen leder övningen.
  • Någon som tar anteckningar vid behov.

Att tänka på

  • Ni kan från början bestämma hur lång tid ni får som mest så att inte tiden drar iväg alltför långt.
  • Vissa frågor startar ett samtal med fler frågor. Antingen tar ni samtalet direkt eller så bestämmer ni tid för fortsatt diskussion senare beroende på tillgänglig tid.
Publicerad: 2019-11-07
Sidansvarig: Webbredaktion