Reflektionsrunda

En gemensam reflektion där ni får höra varandras tankar och själv uttrycka dina egna tankar.

Det är ett värdefullt sätt att avsluta ett möte eller workshop för att stämma av hur det varit och var ni befinner er i arbetsprocessen. Vad var bra? Vad kan förbättras? Reflektionen är en viktig del i ett gemensamt lärande.

illustration för verktyget reflektionsrunda

Foto: Peter Nolbrant

Tid

5-30 minuter beroende på gruppstorlek.

Antal

3-30 personer.

Hur

  1. Beroende på gruppstorlek och tid är det bra att säga hur lång tid varje person har på sig. Ofta räcker det med någon minut var.
  2. Ni går laget runt så att alla kan berätta något om vad ni har gjort, hur det varit, hur det känns och varför, något som varit särskilt bra eller något behöver göras annorlunda. Det är självklart valfritt om ni vill säga något. Ingen argumentation behövs utan var och en talar för sig själv.
  3. Är det en del i ett lärande är det bra att skriva minnesanteckningar över reflektionerna.

Vad behövs?

  • Någon i gruppen som leder reflektionsrundan och håller tiden.
  • Om det är ett lärande som ni vill dokumentera: Någon som skriver minnesanteckningar.
  • Om det är viktigt att dokumentera är det bra att skriva på blädderblock så att alla ser vad som noteras.

Att tänka på

  • Fördela tiden rättvist mellan deltagarna.
  • Vad som sägs beror på den tillit som finns i gruppen. Genom att bygga upp förtroendet får vi ett mer öppet klimat vilket ger en bättre reflektion och ett bättre lärande.
  • Om ni antecknar reflektionerna bör ni inte koppla dem till namn på personen utan som att reflektionerna kommer gemensamt från gruppen.

Läs mer

Publicerad: 2019-11-07
Sidansvarig: Webbredaktion