Vattenrådscoach

Utöver samordnare är det bra med en funktion som kan coacha exempelvis vattenråd, vattengrupper, samordnare, ordförande och styrelser.

Det är bra med ett utifrånperspektiv på gruppens process för att utveckla arbetet. Coachens roll är i första hand att lyssna och ställa frågor. Detta hjälper personer och grupper att utvecklas och lösa eventuella problem.

illustration för verktyget vattenrådscoach

Foto: Peter Nolbrant

Hur

  1. Personen som är handledare eller coach behöver inte direkt arbeta i vattenrådet utan kan med fördel arbeta i samarbete med flera vattenråd eller i en region.
  2. Coachen behöver ha erfarenhet och gärna utbildning i processledning och coachning.

Vad behövs?

  • En beskrivning av vilken typ av stöd vattenrådet önskar och varför.
  • Person med erfarenhet av coachning.
  • Finansiering.

Att tänka på

  • En vattenrådscoach gör tillfälliga insatser för att hjälpa vattenrådet framåt med specifika uppgifter. Ansvaret för verksamheten i övrigt och hur resultaten från coachens insatser tas tillvara ligger hos vattenrådet.
  • Ett coachande förhållningssätt kan alla utveckla och på så sätt vara till hjälp för varandra i gruppen.

Läs mer

Publicerad: 2019-11-07
Sidansvarig: Webbredaktion