Tidslinje för utvärdering

En tidslinje är ett bra sätt att visualisera ett historiskt händelseförlopp.

Den kan användas när gruppen gemensamt ska minnas och reflektera över vad som gjorts i ett projekt, exempelvis när ni vill utvärdera eller göra en verksamhetsberättelse.

illustration för verktyget tidslinje för utvärdering

Tid

30 minuter till två timmar.

Antal

3-15 personer.

Hur

 1. En tidslinje kan göras i förväg där ni placerar in händelser och även parallella händelseförlopp exempelvis i en Tidslinjen kan sedan kompletteras vid mötet. Tidslinjen kan också göras gemensamt under mötet. Den kan ritas på en whiteboard. Ni kan också skapa en tidslinje genom lappar med årtal som antingen tejpas på en vägg som alla kan samlas runt eller läggas ut på golvet som ni kan sitta eller stå runt.
 2. Händelserna kan antingen tas fram tillsammans i stunden eller genom att gruppdeltagarna först funderar enskilt några minuter och noterar händelser som ni minns.
 3. Ni kan sedan använda lappar med kort text som beskriver händelser som fästs på tavlan eller läggs på golvet vid rätt tidpunkt längs tidslinjen. Använder ni er av en presentation, exempelvis i Powerpoint, kan ni skriva in händelser som ni kommer på så att alla ser.
 4. Händelserna på tidslinjen kan användas för att minnas vad som gjorts. På så sätt blir ni mer medvetna om och ofta överraskade av att det har hänt mycket saker.
 5. Ni kan reflektera över särskilt viktiga händelser, vad ni är nöjda med, vad som har varit bekymmer och vad som behöver förbättras.
 6. Tankar som kommer upp bör noteras och sammanställas.
 7. Verktyg som kan användas är ”Uppföljning och förbättring” (Verktyg nr. D5).

Vad behövs?

 • Processledare är en fördel men ni kan genomföra det med ledning av någon i gruppen.
 • Papperslappar, tuschpennor och tejp.
 • Om ett presentationsprogram används: Projektor och duk.

Att tänka på

 • Det är viktigt att alla ser tydligt och på så sätt kan delta.
 • Det är viktigt med placeringen så att ni samlas runt tidslinjen och att avståndet mellan tidslinje och deltagare inte är långt.
Publicerad: 2019-11-07
Sidansvarig: Webbredaktion