Presentationsrunda

När nya grupper träffas är det värdefullt att alla får presentera sig. Genom att ni berättar lite om vem ni är får ni en bra start i gruppen där alla får göra sin röst hörd. Vi kan sedan släppa tankar på vem de andra är och istället ta sig an en gemensam uppgift eller upplevelse.

illustration för verktyg presentationsrunda

Foto: Peter Nolbrant

Tid

5-20 minuter beroende på gruppstorlek.

Antal

5-50 personer.

Hur

  1. Gör en runda där var och en får någon minut på sig att berätta.
  2. Lägg gärna till en fråga som exempelvis: Vilken är din favoritsjö eller å? Vad är ditt intresse? Vilket vattendrag bor du vid eller vilket avrinningsområde bor du i?

Vad behövs?

  • Att någon i gruppen leder processen.

Att tänka på

  • Det kan vara bra att från början säga ungefär hur lång tid var och en får på sig.

Läs mer

Publicerad: 2019-11-07
Sidansvarig: Webbredaktion