Tankeinventering på tavla/blädderblock

Används när ni vill sammanställa tankar och idéer i en grupp. Det görs genom att lyssna på varandra och notera på ett blädderblock eller whiteboard så att alla ser. Det kan användas för att sammanställa olika engagemang, idéer, problem eller kunskaper beroende på vilken frågeställning ni har.

illustration för verktyget tankeinventering på tavla

Foto: Madelein Prutzer

Arbetssättet kan användas i många sammanhang som under dialogmöten, för att ta fram handlingsplaner, bilda arbetsgrupper eller för att utvärdera och förbättra projekt.

Tid

30 minuter till 2 timmar beroende på antal deltagare.

Antal

Lagom gruppstorlek är 4-6 personer där alla kommer till tals. Efterhand som tryggheten i gruppen ökar kan den vara större. Smågrupperna kan vara delar av en storgrupp på upp till 50 personer men även större.

Hur

 1. Frågeställningen som ni vill fundera över är viktig. Den behöver vara tydlig och kännas relevant. Det kanske kan handla om vad gruppen vill arbeta med, vilka engagemang, problem eller möjligheter som finns. Om det är en större grupp delar ni in er i smågrupper på 4-6 personer. Bestäm tid för återsamling. Sätt er så att grupperna inte stör varandra.
 2. En person behöver vara sekreterare och en person behöver se till så att alla får ordet och får tid i smågruppen. Sekreterarskap kan med fördel rotera i gruppen. Den som håller i pennan har mer makt.
 3. Förhållningssättet bör vara att inte argumentera och diskutera utan istället lyssna och fråga för att berättaren ska kunna utveckla och förtydliga. Detta är viktigt för att få med så många tankar som möjligt.
 4. Allt noteras efterhand på ett blädderblockspapper. Det är viktigt att alla ser det som antecknas och att berättare känner att det motsvarar det hen menar.
 5. Smågrupperna berättar slutligen för storgruppen vad ni kommit fram till. Enklast är om ni använder blädderblockspappret som ni skrev minnesanteckningar på.
 6. Avsluta gärna med en Reflektionsrunda hur arbetet varit (Verktyg nr. A10).
 7. Resultaten bör dokumenteras, enklast genom fotografering och/eller genom renskrivning, så att resultatet kan skickas ut till alla deltagare, till personer som inte kunnat närvara och visas för nya medlemmar. Resultatet är en grund för arbetet framöver och är bra att kunna gå tillbaka till.

Vad behövs?

 • Processledare är en fördel men processen kan också ledas av någon i gruppen.
 • Blädderblock/whiteboard och tuschpennor
 • Tejp
 • Kamera för dokumentation

Att tänka på

Allas tankar är värdefulla och det är viktigt att ge samma utrymme för alla att komma till tals. I smågrupperna kan ni utse en person som får i uppgift att se till att alla får ungefär lika mycket tid och att och att ni inte fastnar i argumentation.

Publicerad: 2019-11-07
Sidansvarig: Webbredaktion