Samordnare

En vattenrådssamordnare arbetar på uppdrag av vattenrådet och bidrar till att rådets arbete rullar på. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på vattenrådets förutsättningar och inriktning

Samordnaren kan förbereda möten, sammanställa och sprida information samt ha kontakter med lokala vattendragsgrupper, myndigheter och andra aktörer. Samordnaren kan också skriva ansökningar om pengar för olika projektidéer. En samordnare kan bidra till att förverkliga de idéer och visioner som vattenrådet har och bidra till långsiktighet.

illustration för verktyget samordnare

Foto: Peter Nolbrant

Hur

 1. Om förutsättningar finns kan vattenrådet anställa en person som arbetar som samordnare. Rådet kan också anlita en konsult eller så kan en eller flera kommuner i vattenrådet få ansvar att lösa vattenrådets samordning.
 2. Möjligheterna för att få till en samordnare är beroende av hur finansieringen för en sådan funktion kan lösas. Detta är en fråga som behöver utredas av vattenrådet.
 3. Samordningsarbete kan vara krävande och det är viktigt att tydligt definiera rollen och uppdraget tillsammans med vattenrådet.
 4. Erfarenhetsutbyte, utbildning och stöd är värdefullt för att utveckla samordnarrollen långsiktigt.

Vad behövs?

 • En tydlig beskrivning av vattenrådets behov och visioner.
 • Finansiering.
 • Erfarenhetsutbyten med andra samordnare.
 • Utbildning kring projekt- och processledning är värdefullt.

Att tänka på

 • En samordnare ska inte göra allt och deltagarnas medverkan är fortsatt nödvändigt för att arbetet ska utvecklas långsiktigt.
 • Samordnarrollen kan vara svår och innebära att kunna driva processer och samtidigt vara opartisk och inlyssnande.
 • Det är även viktigt att stämma av så att samordnarens arbete stämmer med vattenrådets intentioner och uppdrag.
 • Antalet arbetsuppgifter som läggs in i uppdraget kan bli stort och öka efterhand. Öppenhet och återkommande avstämning är viktigt så att arbetssituationen och arbetsmängden är rimlig.
 • I större avrinningsområden kan det behövas lokala samordnare som arbetar inom något eller några delavrinningsområden tillsammans med Lokala vattengrupper.
 • Samordnare i vattenråd kan bidra till att mycket aktiviteter sätter igång som skapar många nyttor vilket i sin tur motiverar till finansiering.
 • Utbildningar kan göras i samarbete med studieförbund. Sök på orden studieförbund och föreningsutveckling.
Publicerad: 2019-11-07
Sidansvarig: Webbredaktion