Arbetsgruppsutveckling

Genom att bilda mindre arbetsgrupper i ett vattenråd kan ni enklare och effektivare vidareutveckla olika projekt som exempelvis finns i en handlingsplan.

Arbetsgrupper kan röra olika delprojekt inom samma geografiska område eller så kan det röra sig om olika lokala arbetsgrupper som rör delar av ett avrinningsområde.

illustration för verktyget arbetsgruppsutveckling

Foto: Peter Nolbrant

Tid

4-16 timmar.

Antal

10-40 personer.

Hur

  1. I samband med arbetsprocesser med Tankeinventering och Handlingsplaner (verktyg nr. A1 och A17) utkristalliserar sig ämnesområden eller geografiska områden. De personer som känner engagemang för dessa områden kan utses till att arbeta vidare i arbetsgrupper.
  2. Arbetsgrupperna kan vara mer eller mindre självständiga beroende på typ av projekt och om de representerar vattenrådet eller mer sig själva. Detta behöver göras tydligt.
  3. Arbetsgrupperna kan utveckla visioner och handlingsplaner.
  4. Det är viktigt att ha återkommande återkoppling till vattenrådet eller den större gruppen för att utveckla helheten och samverkan. Det kan ske genom att arbetsgrupperna återkopplar vad som hänt, både det som har gått bra och problem på vägen. Det är bra att arbetsgruppen har tillgång till projektor så att ni kan visa bilder, kartor etc.

Vad behövs?

  • En processledare eller samordnare som håller samman arbetet är en fördel.
  • Sammankallande i respektive arbetsgrupp.

Att tänka på

  • För att arbetsgrupperna ska fungera bra krävs det att någon eller några fungerar som sammankallande, tar ett ledarskap och att någon dokumenterar.
Publicerad: 2019-11-07
Sidansvarig: Webbredaktion