Tidslinje för planering

Detta är ett sätt att gemensamt skapa en bild av hur ni tänker er ett framtida händelseförlopp. Den kan användas när en grupp gemensamt ska skapa en handlingsplan.

Tidslinjen kan ha föregåtts av att ni arbetat med en Tankeinventering för att få fram idéerna.

illustration för verktyget tidslinje för planering

Foto: Peter Nolbrant

Tid

20 minuter till en timma.

Antal

3-30 personer.

Hur

  1. En tidslinje med årtal ritas på en whiteboard. Ni kan också skapa en tidslinje genom lappar med årtal, som antingen tejpas på en vägg eller läggs ut på golvet placerat så att alla kan samlas runt den. Det viktiga är att alla ser och kan delta.
  2. Ni kan sedan använda lappar med kort text som beskriver händelser som fästs vid tidslinjen. Var lapparna ska fästas diskuteras i gruppen till dess att alla är nöjda. Händelserna kan antingen tas fram tillsammans i stunden genom enskild reflektion hos gruppdeltagarna, eller så använder ni resultat från tidigare process med tankeinventering. Under arbetets gång kan ni komma på nya händelser som tas med på tidslinjen.
  3. Allt dokumenteras, enklast genom fotografering och/eller genom renskrivning, så att resultatet kan skickas ut till alla deltagare, till personer som inte kunnat närvara och visas för nya medlemmar. Resultatet används också för planering och vid nästa tillfälle när tidslinjen behöver förnyas.

Vad behövs?

  • Att någon i gruppen leder gruppen.
  • Whiteboard och tuschpennor.
  • Lappar, pennor och tejp.

Att tänka på

Allas tankar är värdefulla och det är viktigt att ge utrymme för alla att komma till tals. I gruppen kan ni utse en person som får i uppgift att ställa frågor till deltagarna för att inkludera alla och för att se till att alla får ungefär lika mycket tid.

Publicerad: 2019-11-07
Sidansvarig: Webbredaktion