Roller och hattar

Detta är ett verktyg för att upptäcka vilka olika roller deltagarna i gruppen har. Det kan öka tilliten och göra oss mer medvetna om komplexiteten i en grupp.

För att vara kreativa och hitta nya lösningar behöver vi dessutom även kunna kliva ur våra roller för att delta som personer. Ni behöver då kunna vara tydliga när ni deltar som privatperson respektive som representant för en myndighet eller organisation. När vi är trygga i våra roller och medvetna om dem kan vi lättare kliva i och ur dem.

illustration för verktyget roller och hattar

Foto: Peter Nolbrant

Tid

15-45 minuter beroende på gruppstorlek.

Antal

5-20 personer.

Hur

  1. Sitt helst i en cirkel.
  2. Börja med att fundera själva vilka olika roller ni har. Det kan vara allt från medverkan i föreningar, arbete, politik, fritidssysselsättningar till familj.
  3. Ett roligt sätt är att skriva ner de olika rollerna på tejp som ni sedan fäster på en huvudbonad.
  4. När alla är klara och tagit på sig huvudbonaderna: Turas om att berätta vilka roller ni har.
  5. Om ni sedan ska gå in i en workshop där ni ska delta som privatpersoner och går ur er roll som representant kan ni markera detta genom att ni tar av er huvudbonaderna.
  6. Vid en slutreflektion kan ni både reflektera utifrån en viss roll som representant och som privatpersoner utan hattarna.

Vad behövs?

  • Att någon i gruppen eller annan processledare med erfarenhet leder övningen.
  • Huvudbonader, frystejp och pennor.
Publicerad: 2019-11-07
Sidansvarig: Webbredaktion