Prioritering

Detta är ett enkelt och demokratiskt sätt att prioritera idéer eller arbetsområden som gruppen kommit fram till.

Arbetssättet kan exempelvis användas efter att ni gjort en tankeinventering eller när ni tar fram en handlingsplan.

illustration av verktyg prioritering

Foto: Madeleine Prutzer

Tid

20 minuter till en timma.

Antal

3-50 personer.

Hur

  1. Alla rubriker på arbetsområden eller idéer ni kommit på sätts upp på en tavla eller blädderblock så att alla ser. Det är viktigt att ni är överens om vad rubrikerna innehåller och betyder. Hör rubriker ihop och bör slås samman eller behöver en rubrik delas upp i två?
  2. Därefter får var och en sätta streck (eller klisterpluppar) vid de rubriker som ni tycker är viktigast eller som ni vill prioritera att börja med. Ni kan exempelvis markera de tre viktigaste där den högst prioriterade får 3 poäng, nästa 2 poäng och den sista 1 poäng, eller så ger ni poäng till fler.
  3. Resultatet räknas samman och ni får en bild av vad gruppen vill prioritera.
  4. Allt dokumenteras, enklast genom fotografering eller genom renskrivning, så att resultatet kan skickas ut till alla deltagare och till personer som inte kunnat vara med. Det är viktigt att även ta med de rubriker som fått lägre prioritering.

Vad behövs?

  • Att en i gruppen leder gruppen.
  • White board/blädderblock och tuschpennor.

Att tänka på

  • Det är viktigt att tänka på att de rubriker som får få streck kan vara minst lika viktiga som övriga och därför inte får glömmas bort. Det är viktigt att dokumentera och ha med dessa i det fortsatta arbetet. Kanske kommer någon att arbeta med dessa eller så kommer de att behöva prioriteras senare.
  • Prioriteringslistan är inget statiskt dokument. Listan kan med fördel användas som grund för att samtala vidare kring när nya tankar och idéer dyker upp.

Läs mer

Publicerad: 2019-11-07
Sidansvarig: Webbredaktion