Framtidshistoria

Ett lekfullt sätt att med hjälp av visionen skapa en berättelse från dagens datum fram till visionen. En framtidshistoria är inte en förutsägelse av framtiden eller en handlingsplan.

Syftet är att lyfta sig ur det som råder just nu och få syn på att andra utvecklingsvägar är möjliga. Det är även ett sätt att hitta strategiskt viktiga aktiviteter och beslut som behövs för att nå visionen. Det ger också en gemensam upplevelse att komma ihåg.

illustration för verktyget framtidshistoria

Foto: Peter Nolbrant

Tid

1-2 timmar

Antal

5-30 personer.

Hur

 1. Arbetet bör ha föregåtts av att ni har beskrivit en vision som ni vill nå.
 2. Starta med ett enskilt arbete på 10-20 minuter. Tänk dig att du befinner dig i visionen, den har inträffat! Ni kan gemensamt bestämma ett år som känns lämpligt. Du träffar en gammal bekant och du berättar och minns tillbaka vad det var som egentligen hände på vägen från startåret. Bekymra dig inte om vilket år det var det hände eller i vilken ordning det hände, minnen fungerar ju ofta så. Fundera också på vad du själv gjorde? Viktiga händelser? Skriv ner ett minne var på lappar så att du kommer ihåg dem.
 3. Sedan återsamlas hela gruppen. En tidslinje av lappar med årtal läggs ut på golvet. Turas om att berätta om era minnen och samtidigt lägga ut dem längs tidslinjen. Roligast är om varje person tar en lapp åt gången. Det betyder att ni går varvet runt flera gånger ända tills alla lappar är utlagda och förklarade. Det är viktigt att tänka på att detta inte är ett tillfälle för argumentation. Vi kan minnas på olika sätt och med olika perspektiv. En gemensam berättelse växer fram.
 4. Avsluta med en Reflektionsrunda (Verktyg nr. A10) för att fundera över särskilt viktiga händelser som kommit fram och vad ni själv har för roll i berättelsen. Särskilt intressanta är de delar där du eller gruppen har mandat att besluta eller agera.
 5. Fortsätt slutligen reflektionsrundan med vad ni tyckte om själva arbetet med framtidshistorian.
 6. Resultatet bör dokumenteras, enklast genom fotografering eller genom renskrivning, så att resultatet kan skickas ut till alla deltagare och till personer som inte kunnat närvara.

Vad behövs?

 • Processledare med erfarenhet av visionsarbete är fördel men bör även kunna ledas av någon från gruppen.
 • Papperslappar, tuschpennor och eventuellt tejp.
 • Kamera

Att tänka på

 • Ni behöver inte alltid vara överens om när saker inträffade. Vi minns ibland olika!
 • Lägg ut alla lappar ni har. Det gör inget om samma sak återkommer på många lappar och om de ändå skiljer sig tidsmässigt.
 • Allas minnen är värdefulla och det är viktigt att ge utrymme för alla att berätta.
Publicerad: 2019-11-07
Sidansvarig: Webbredaktion