Rundel och inbjudande rum

Val av lokal och hur vi sitter eller hur vi kan röra oss påverkar hur samtalet fungerar. Genom att skapa en miljö där alla har samma närhet markerar vi att vi vill inkludera och skapa dialog på lika villkor.

illustration för verktyget rundel

Foto: Peter Nolbrant

Tid

Förberedelsetid varierar stort med gruppstorlek och lokal.

Antal

3-40 personer.

Hur

  1. Genom att sätta stolarna i en cirkel skapar ni mindre distans och lika avstånd till varandra. Ni kan även sitta kring ett bord där avståndet blir lika.
  2. Om möjligt, välj en trevlig möteslokal. Vissa lokaler och miljöer känns mer inbjudande, trygga och avslappnande vilket ger förutsättningar för ett samtal på mer lika villkor. Miljön påverkas mycket av fönster, ljus, akustik, form och inredning.

Vad behövs?

  • Någon i gruppen som planerar och förbereder lokalen.

Att tänka på

  • Ett stort avstånd där vissa sitter långt bort eller där ledningen sitter på en upphöjd plats kan tvärt om hämma samtalet och uppmuntra till envägskommunikation.
  • Det är bra att varva sittandet med avbrott där man får röra sig.
Publicerad: 2019-11-07
Sidansvarig: Webbredaktion