Farliga ämnen

Information om marin miljöövervakning på temat farliga ämnen.

Faktablad
KategoriÖvervakning
Effekter av farliga ämnenBiologiska effekter av organiska tennföreningar
Effekter av farliga ämnenBiologiska effekter hos vitmärla
Effekter av farliga ämnen, Koncentrationer av farliga ämnenFarliga ämnen i biota
Koncentrationer av farliga ämnenFarliga ämnen i livsmedel
Koncentrationer av farliga ämnenFarliga ämnen i sediment
Effekter av farliga ämnen, Fisk och kräftdjurHälso- och sjukdomstillstånd hos fisk, kräft- och blötdjur
Effekter av farliga ämnen, Marina däggdjurHälsotillstånd hos marina däggdjur
Koncentrationer av farliga ämnenRadioaktiva ämnen
Effekter av farliga ämnen, FåglarReproduktion hos havsörn
Tillförsel av farliga ämnen, Tillförsel av näringTillförsel av föroreningar från atmosfär
Tillförsel av farliga ämnen, Tillförsel av näringTillförsel av föroreningar från land
Tillförsel av farliga ämnenUtsläpp av olja och andra skadliga ämnen till havs

Mer information om marin miljöövervakning

Faktablad
TemaKategoriÖvervakning
BottenmiljönBottenmiljöerBentiska livsmiljöer
Biologisk störningUttag av arterBifångst
Farliga ämnenEffekter av farliga ämnenBiologiska effekter av organiska tennföreningar
Farliga ämnenEffekter av farliga ämnenBiologiska effekter hos vitmärla
VattenmiljönPlanktonDjurplankton
Biologisk störningFrämmande arterEffekter av kylvatten
Farliga ämnenEffekter av farliga ämnen, Koncentrationer av farliga ämnenFarliga ämnen i biota
Farliga ämnenKoncentrationer av farliga ämnenFarliga ämnen i livsmedel
Farliga ämnenKoncentrationer av farliga ämnenFarliga ämnen i sediment
ArterFisk och kräftdjurFisk och kräftdjur i utsjön
VattenmiljönHydrografi, PlanktonFjärranalys av fria vattenmassan
Biologisk störningUttag av arterFritidsfiske
Biologisk störningFrämmande arterFrämmande arter
Fysisk störningPåverkan på bottenmiljöerFysisk påverkan
Arter, Farliga ämnenEffekter av farliga ämnen, Fisk och kräftdjurHälso- och sjukdomstillstånd hos fisk, kräft- och blötdjur
Arter, Farliga ämnenEffekter av farliga ämnen, Marina däggdjurHälsotillstånd hos marina däggdjur
UndervattensljudUndervattensljudImpulsivt undervattensbuller
Biologisk störningUttag av arterJakt på säl och sjöfågel
UndervattensljudUndervattensljudKontinuerligt undervattensbuller
Biologisk störningSmittämnenKontroll av badvattenkvalitet
Biologisk störningUttag av arterKontroll av kommersiell fiskeriverksamhet
Biologisk störningSmittämnenKontroll av musslor och ostron som livsmedel
ArterFisk och kräftdjurKustfisk
Biologisk störningFrämmande arterMedborgarforskning gällande främmande arter
ArterFisk och kräftdjurMigrerande fisk (lax)
ArterFisk och kräftdjurMigrerande fisk (ål)
Marint skräpMikroskräpMikroskräp
ÖvergödningKoncentrationer av näring i sedimentNäringskoncentrationer i sediment
ÖvergödningHydrokemi, Koncentrationer av näring i vattenNäringskoncentrationer i vatten
Farliga ämnenKoncentrationer av farliga ämnenRadioaktiva ämnen
Arter, Farliga ämnenEffekter av farliga ämnen, FåglarReproduktion hos havsörn
BottenmiljönBottenmiljöerSedimentlevande makrofauna
UndervattensljudUndervattensljudSjöfart
ArterFåglarSjöfåglar
Marint skräpMakroskräpSkräp på havsbotten
Marint skräpMakroskräpSkräp på stränder
Arter, BottenmiljönBottenmiljöer, Fisk och kräftdjurStörre djur på havsbotten
ArterMarina däggdjurSäl
Övergödning, Farliga ämnenTillförsel av farliga ämnen, Tillförsel av näringTillförsel av föroreningar från atmosfär
Övergödning, Farliga ämnenTillförsel av farliga ämnen, Tillförsel av näringTillförsel av föroreningar från land
ArterMarina däggdjurTumlare
Farliga ämnenTillförsel av farliga ämnenUtsläpp av olja och andra skadliga ämnen till havs
VattenmiljönHydrografiVattnets fysiska egenskaper - (temperatur, is och salthalt)
VattenmiljönHydrografiVattnets hydrologiska egenskaper - strömmar, vågor, vattenstånd
VattenmiljönHydrokemiVattnets kemiska egenskaper (syre och pH)
VattenmiljönHydrografiVattnets optiska egenskaper
BottenmiljönBottenmiljöerVegetationsklädda bottnar
VattenmiljönPlanktonVäxtplankton, bakterieplankton, primärproduktion och blomning
Publicerad: 2019-05-09
Sidansvarig: Webbredaktion