Hitta på sidan

Miljöövervakning, forskning och tidiga varningssignaler

Miljöforskning och miljöövervakning måste samverka för att identifiera nya problem och utveckla bättre mätsystem.

En funktion för "tidig varning" är komplicerad och kostnadskrävande. "Tidig varning" har två huvudsakliga utgångspunkter:

  • att varna för att kända miljöhot dyker upp på nya platser eller i tidigare okända sammanhang
  • att upptäcka nya, tidigare okända miljöhot.

Miljöövervakningen, som till största delen följer kända miljöproblem med kända metoder och indikatorer, är i stor utsträckning beroende av forskning för att kunna identifiera nya miljöproblem och för att utveckla bättre mätsystem, analysmetoder och modeller. Nya teorier testas i forskningsprojekt, och resultaten leder i vissa fall till förslag på övervakning.

För att upptäcka om vissa kemiska ämnen kan orsaka hälso- och miljöproblem görs inom miljöövervakningen undersökningar genom så kallade screeningprogram. I programmen studeras exempelvis en specifik grupp av ämnen eller den totala föroreningssituationen i ett område.

För att fullt ut möta kravet på "tidig varning" behövs mätningar av en mängd olika fysiologiska parametrar, av kemiska ämnen i olika provtyper, av främmande arter och mänskliga verksamheter.

Utöver nämnda undersökningar är miljöövervakningens möjlighet att upptäcka nya miljöhot begränsad. Därför är samarbetet med forskningen betydelsefullt.

Miljöövervakning och miljöforskning samverkar

Genom noggranna mätningar av ett flertal samtida variabler vid forskningsstationer, eller via kontrollerade försök, kan forskare registrera en eventuell miljöstörning. Kompletterande undersökningar kan ge en uppfattning om problemets spridning över landet. Dessutom kan man få ytterligare förfinad information genom att utveckla modeller.

Ett nära samarbete mellan miljöövervakning och miljöforskning är av ömsesidigt intresse. Samarbete sker bland annat genom gemensamma forskningslokaler, forskningsfartyg och miljöövervakningsstationer. Samlade data ger möjligheter till en skarpare, mer korrekt tolkning av olika resultat.

Miljöövervakning och miljöforskning har flera uppgifter gemensamt, men områdenas syften och strategiska prioriteringar skiljer sig åt.

Miljöövervakningens behov av långsiktighet kan sällan förenas med de korta forskningsprogrammen. Dessutom kan miljöövervakningens krav på regelbunden och snabb inrapportering av data till allmänna databaser stå i konflikt med forskarens intresse. Forskare vill sällan publicera rapporter innan de offentliggjorts i vetenskapligt meriterande publikationer.

Publicerad: 2014-02-11
Uppdaterad: 2018-05-04
Sidansvarig: Webbredaktion