Nationell marin kartering

Information och rapporter om arbete med en heltäckande kartering av havsbotten inom Sveriges ekonomiska zon.