Miljöövervakningens metoder och övervakningsmanualer inom programområde Sötvatten

Hitta på sidan

Följande manualer ger handledning för att göra undersökningarna  jämförbara och kvalitetssäkrade.

Manualerna beskriver hur undersökningar ska planeras och utföras inom  lokal, regional och nationell miljöövervakning.

Manualer för miljöövervakning ska användas för undersökningar som finansieras av statliga medel.

Delat ansvar och delad handledning

Ansvaret för programområde Kust och hav och Sötvatten är delat mellan oss och Naturvårdsverket. Alla 10 programområden på HaV och NV använder samma handledning för miljöövervakning.

Metoder och övervakningsmanualer (undersökningstyper)

I tabellen kan du söka på övervakningsmanual, delprogram, kategori eller ansvar genom att klicka på respektive ord i rubrikraden eller med egna ord i sökrutan.