Metodmanual för barmarksinventering av utter

Denna rapport är en utförlig metodbeskrivning med tillhörande fältprotokoll för barmarksinventeringar av utter/mink i Sverige.

Om övervakningsmanualen

  • Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
  • Programområde: Sötvatten
  • Kategori: Däggdjur

Datavärdskap

Det finns ingen information om datavärdskap för övervakningsmanualen.

Syfte och mål med undersökningstypen

Metodiken ska användas vid framtida barmarksinventeringar av utter/mink inom miljöövervakningen men kan även användas i
andra sammanhang. Rapporten är en slutprodukt i ett projekt som har finansierats med miljöövervakningsmedel från Naturvårdsverket.

Syftet med projektet var att beskriva metodiken som använts för barmarksinventeringar av utter i Sverige sedan 1980-talet och att
ta fram ett fältprotokoll anpassat till miljöövervakningen. Detta för att det ska finnas en utförlig beskrivning av metodiken och för att den ska vara densamma i framtiden.