Vägledning kring EU-bad

Vägledningen har tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten. Vår avsikt är att vägledningen ska vara ett nyttigt verktyg att tillgå gällande alla frågor som rör skötsel av EU-bad.

Omslag för publikation.

Sammanfattning

Badvattenförordning (2008:218) är meddelad med stöd av 5 och 9 kap. miljöbalken och är den svenska implementeringen av EU:s Badvattendirektiv tillsammans med Havs- och vattenmyndighetens föreskrift, HVMFS 2012:14.

Det är främst kommunerna och Havs- och vattenmyndigheten som har ansvar kring EU-bad. Även Sveriges fem vattenmyndigheter har visst ansvar kopplat till EU-bad. Allmänheten har möjlighet att bidra i arbetet.

Publicerad: 2021-10-21
Uppdaterad: 2021-11-30
Sidansvarig: Webbredaktion