Övervattensväxter och flytbladsväxter i sjöar

Syftet med undersökningstypen är att man genom kartering av utvecklingen av växtlighet i sjöar och vattendrag skall kunna dokumentera och följa fysisk påverkan respektive övergödning av dessa vattenområden. I dagsläget hänvisar vi dock till undersökningstypen Makrofyter i sjöar.

Om övervakningsmanualen

  • Senaste version: 1:3, uppdaterad 2016-12-02
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Sötvatten
  • Kategori: Vegetation

Datavärdskap

Det finns ingen information om datavärdskap för övervakningsmanualen.

Syfte och mål med undersökningstypen

Vi hänvisar i första hand till undersökningstypen Makrofyter i sjöar.

Publicerad: 2016-09-16
Uppdaterad: 2016-12-07
Sidansvarig: Webbredaktion