Fisk i rinnande vatten – Strömöversiktsnät

Strömöversiktsnät är framförallt en metod att använda i de djupare avsnitten av ett vattendrag, älv eller å som är för djupa för vadningselfiske, men för grunda och strömsatta för att ett standardiserat nätprovfiske ska vara aktuellt.

Om övervakningsmanualen

  • Senaste version: 1:0
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Sötvatten
  • Kategori: Fisk, kräftdjur och musslor

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Syftet med undersökningstypen är att registrera förekomst av fisk och övervaka fisksamhället i rinnande vatten. Fiskarter är olika känsliga för vattenkemiska och hydrologiska förändringar. Vi kan därför genom att övervaka fisksamhällets sammansättning få information om effekter av miljöstörningar. Dessutom har fisksamhället ett stort inflytande på övriga organismer i det akvatiska ekosystemet. Kunskap om fiskbestånden är därför nödvändigt för att tolka förändringar inom andra delar av ekosystemet.