Vattenkemi - kalkeffektuppföljning

Vattenkemiska undersökningar inom kalkningens effektuppföljning syftar till att kontrollera måluppfyllelsen av genomförd kalkning och utgöra underlag för planering av kommande spridning.

Om övervakningsmanualen

  • Senaste version: 1:1, uppdaterad 2016-12-07
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Sötvatten
  • Kategori: Hydrologi

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Det vattenkemiska målet med kalkningen är ett pH-värde som inte ska underskridas någon gång under året och ett alkalinitetsvärde som inte ska överskridas vid höga flöden. Vilken nivå av pH och alkalinitet man väljer beror på de försurningskänsliga arter som förekommer naturligt i det vatten som ska kalkas. 

Ett syfte kan vara att undersöka om kritiska gränser för aluminium överskrids och för att beräkna uttransporten av tillförd kalk.

Publicerad: 2016-09-16
Uppdaterad: 2016-12-08
Sidansvarig: Webbredaktion