Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag - tidsserier

Bottenfauna är väl lämpad för att beskriva ett vattens kemiska och fysikaliska tillstånd eftersom skilda arter av bottenfauna har olika känslighet för olika typer av kemiska och fysikaliska faktorer. Till skillnad från vattenkemin ger bottenfaunan ett integrerat mått på tillståndet bakåt i tiden.

Om övervakningsmanualen

  • Senaste version: 1:2, uppdaterad 2016-11-01
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Sötvatten
  • Delprogram: Trendstationer sjöar, Trendstationer vattendrag
  • Kategori: Bottenfauna

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Undersökning av bottenfauna i vattendrag och sjöars litoral, det vill säga strandområdet, syftar till:

Versioner
Äldre versioner av denna undersökningstyp

Bottenfauna, litoral, vattendrag, tidsserier Pdf, 126.5 kB.

Arbetsmaterial 1996-2010