Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

September 2012

Igår hade vi en väldigt trevlig dag här på HaV. En del teknikstrul i början, men sen blev det bara bättre. Det var mycket givande att få träffa er från länsstyrelserna och jag hoppas att ni tyckte det samma!

En fråga som kom upp var hur vi ska ha det med denna typ av träffar framöver. Vi planerar att ha en fysisk träff per år, och en som baseras på Lync. Ett förslag är att vi låter den fysiska träffen cirkulera mellan länsstyrelserna. Är det någon som redan nu kan tänka sig att ordna lokaler för en träff under våren 2013? Ett önskemål som också kom upp var att träffen arrangeras från lunch-lunch över två dagar.

Under träffen presenterades resultatet från utvärderingen av Naturvårdsverkets tillsynskampanj – Små Avlopp Ingen Skitsak.

Den andra presentationen som deltagarna fick ta del av under dagen var när Are Wallin från Chalmers och Mathias Zannakis från Göteborgs Universitet presenterade delar av sitt forskningsarbete som rör små avlopp. De har bland annat tittat på vilka styrmedel/faktorer som påverkar folk att verkligen åtgärda sitt avlopp. Ares avhandling heter: Factors influencing actors at the interface between the socio-technical and the ecological systems: The case of on-site sewage systems and eutrophication

Vi har från HaVs sida kunnat konstatera att prefabricerade små avloppsanläggningar av flera fabrikat och modeller har inbyggda bräddavlopp i anläggningarna. Enligt Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller dock att det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Att brädda orenat avloppsvatten i vattenområden är därmed inte heller tillåtet.


TVX_2070-12 förbudPDF

TVB_M22376 förbud mulltoalettPDF

TNA_M4473-12 förbud utsläppPDF

TNA_1755-12 avgift tillsynPDF


Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2012-10-10

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen