Havsplanering i Sverige och internationellt

Här kan du läsa mer om hur havsplanering går till i Sverige samt hur Havs- och vattenmyndigheten samverkar med andra länder i frågor som rör havsplanering.

I Sverige ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för havsplaneringsprocessen och framtagandet av planförslag som regeringen beslutar.

Havsplanering bedrivs i många länder. Inom EU ska alla länder med kust ha havsplaner. Det finns också många internationella samarbeten om havsplanering.