Lämna synpunkter på förslaget

I det här formuläret kan du lämna synpunkter på granskningsversionen av förslaget till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Synpunkter ska lämnas senast den 30 augusti 2024.

Det är också möjligt att skicka in synpunkter via e-post. I ämnesraden märker du ditt mail med diarienummer 2024-001194. Skicka synpunkterna till: havochvatten@havochvatten.se

Granskningsversionen av förslaget till ändrade havsplaner hittar du här.

Svara gärna särskilt på dessa frågor

  • Hur ser ni på de ändringar som gjorts i havsplanerna efter samrådet?
  • Hur ser ni på de ändringar som gjorts i konsekvensbeskrivningen efter samrådet?
  • Hur kan vi förbättra förslaget till ändrade havsplaner?
Personuppgifter: * (obligatorisk)
Personuppgifter:Lämnar du synpunkter som privatperson eller representerar du en organisation? * (obligatorisk)
Lämnar du synpunkter som privatperson eller representerar du en organisation?
Dra i det nedre högra hörnet om du vill göra rutan större.
Observera att samtliga uppgifter som lämnas till Havs- och vattenmyndigheten diarieförs och blir en allmän handling.
Publicerad: 2024-05-16
Sidansvarig: Webbredaktion