Granskning av förslag till ändrade havsplaner

Mellan den 16 maj och den 30 augusti 2024, pågår granskning av förslaget till ändrade havsplaner. Det är det sista tillfället att lämna synpunkter på förslaget innan det lämnas till regeringen för beslut.

Läs om uppdraget som handlar om att ta fram förslag till ändrade havsplaner.