Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag Jordbruk Övergödning

Landsbygdsprogrammet

EU planerar för en gemensam jordbruks-, landsbygds- och fiskeripolitik för åren 2014-2020.

Jordbruksverket ansvarar för det svenska Landsbygdsprogrammet. Landsbygdsprogrammet finansieras gemensamt av Sverige och EU och hanterar drygt 32 miljarder kronor under period 2014-2020.

Det svenska landsbygdsprogrammet beslutades i början av 2014 och, efter att ha skickats till EU-kommissionen för godkännande, trädde det ikraft i slutet av 2014.

För att hålla sig uppdaterad om vad som gäller för kommande landsbygdsprogram går det att söka information hos Jordbruksverkets och länsstyrelserna.

Vem kan söka?

Till största del landsbygdsföretagare inom till exempel lantbruk, turismföretag och livsmedelsförädling. Jordbruksverket fördelar medel till länsstyrelserna som i sin tur hanterar ansökningar och fördelar bidrag utifrån respektive läns regionala strategier.

Exempel på insatser som man kan få bidrag för

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 gav stöd för åtgärder i vattenmiljöer genom exempelvis miljöersättningar för fånggrödor och skyddszoner, anläggningar och restaurering av våtmarker och kostnadslängder för rensningskostnader i markavvattningsföretag.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag Jordbruk Övergödning

Publicerad: 2014-06-02
Uppdaterad: 2017-11-02

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen