Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering

Havsplanering

Många ska samsas om havet. Havsplanering är till för att havet ska användas hållbart och effektivt nu och framtiden. Havsplanerna ska bidra till hållbar utveckling.

Samråd för att få bra och förankrade havsplaner

Hur ska vi använda vårt hav? Vilka utmaningar kan havet lösa?

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag till havsplaner för Sverige. Havsplanerna blir vägledande för myndigheter och kommuner när de planlägger, ger tillstånd eller förvaltar havet.

För att få bra och förankrade havsplaner hade vi mellan den 15 februari och 15 augusti en samrådsperiod där vi tog vi emot förbättringsförslag och idéer.

Delta och påverka

Det finns tre huvudsakliga tillfällen då du kan delta och komma med förbättringsförslag till havsplanerna.

  1. Avstämning i tidigt skede, dialog om utkast till havsplanerna – avslutad
  2. Samråd om förslag till havsplaner, 15 februari till 15 augusti 2018 – avslutad
  3. Granskning av förslag till havsplaner, preliminärt i början av 2019

Just nu befinner vi oss i steg 3, granskning av förslag till havsplaner.

Dialogen pågår tills vi lämnar ett förslag på havsplaner till regeringen under 2019.

Se hela tidplanen.

Om havsplanering

Havsplanering är till för att visa hur havet ska användas effektivt och hållbart, nu och i framtiden. En havsplan visar lämplig användning av havet. Planering handlar om att styra mot den framtid vi vill ha.

Viktiga dokument för havsplaneringen:

  1. Havsplaneringsförordningen
  2. Färdplan för havsplanering
  3. Nulägesbeskrivning

Läs fler rapporter och annan dokumentation om havsplanering.

Nyheter om havsplanering

Prenumerera på nyheter om havsplanering om du är intresserad av senaste nytt.

Sök pengar för havsplanering

Kommuner kan få bidrag för att stödja och förstärka förberedelser och genomförande av översiktsplanering i havet. Kommunerna söker bidraget från länsstyrelserna.

Havsplanering internationellt

Vi samarbetar med våra grannländer om havsplanering. Lär dig mer om våra internationella samarbeten på våra engelska sidor.

Roller och ansvar

Vi är ansvariga för att ta fram havsplaner i Sverige, läs mer om vad vi och andra är ansvariga för.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering

Publicerad: 2013-12-02
Uppdaterad: 2018-08-16

Sidansvarig: Webbredaktionen