Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering

Havsplanering

Många ska samsas om havet. Havsplanering är till för att havet ska användas hållbart och effektivt nu och framtiden. Havsplanerna ska bidra till hållbar utveckling.

Utkast till havsplaner

Vi har i uppdrag att ta fram förslag till havsplaner. Vi stämde av våra första utkast i tidigt skede, från december till maj 2017. Nu sammanställer vi alla era förbättringsförslag och justerar utkasten till havsplaner. Våren 2018 presenterar vi ett förslag som vi vill samråda med er om.

  1. Havsplan för Bottniska viken, utkast
  2. Havsplan för Östersjön, utkast
  3. Havsplan för Västerhavet, utkast

Havsplanerna är inte beslutade och du har möjligheter att påverka utformningen av dem.

Här ser du underlagen till havsplanerna.

Delta och påverka

Det finns tre huvudsakliga tillfällen då du kan delta och komma med förbättringsförslag till havsplanerna.

  1. Avstämning i tidigt skede, dialog om utkast till havsplanerna, december 2016 till maj 2017.
  2. Samråd om förslag till havsplaner, 15 februari till 15 augusti 2018.
  3. Granskning av förslag till havsplaner, preliminärt början av 2019

Just nu befinner vi oss i steg 1, avstämning i tidigt skede. Men dialogen kommer att pågå till 2019 då vi lämnar ett slutligt förslag på havsplaner. 

Planerna ska skickas till regeringen under 2019. Se hela tidplanen.

Det är många intressen som ska samsas – sjöfart, fiske, turism, försvar, energiproduktion med flera.

Nyheter om havsplanering

Prenumerera på nyheter om havsplanering om du är intresserad av senaste nytt.

Sök pengar för havsplanering

Kommuner kan få bidrag för att stödja och förstärka förberedelser och genomförande av översiktsplanering i havet. Kommunerna söker bidraget från länsstyrelserna.

Om havsplanering

Havsplanering är till för att visa hur havet ska användas effektivt och hållbart, nu och i framtiden. En havsplan visar lämplig användning av havet. Planering handlar om att styra mot den framtid vi vill ha.

Viktiga dokument för havsplaneringen:

  1. Havsplaneringsförordningen
  2. Färdplan för havsplanering
  3. Nulägesbeskrivning

Läs fler rapporter och annan dokumentation om havsplanering.

Havsplanering internationellt

Vi samarbetar med våra grannländer om havsplanering. Lär dig mer om våra internationella samarbeten på våra engelska sidor.

Roller och ansvar

Vi är ansvariga för att ta fram havsplaner i Sverige, läs mer om vad vi och andra är ansvariga för.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering

Publicerad: 2013-12-02
Uppdaterad: 2017-12-05

Sidansvarig: Webbredaktionen