Hitta på sidan

Landsbygdsprogrammet

Målet med landsbygdsprogrammet 2014-2020 är att utveckla lantbruk och landsbygder för att skapa en attraktiv landsbygd. Stöden i landsbygdsprogrammet ska bidra till prioriterade mål inom miljö och klimat, konkurrenskraft inom jordbruk, trädgård, rennäring och skogsbruk samt utveckling av nya jobb på landsbygden. Nästa period kommer starta 2023, och nuvarande landsbygdsprogram har därför förlängts under åren 2021–2022.

Sökande

Se respektive stöd

Ansvarig för bidraget

Länsstyrelsen

Villkor

Landsbygdsprogrammet är mycket omfattande och kontakt rekommenderas med din länsstyrelse för att hitta lämpliga stöd. Urval av ersättningar och stöd:

Miljöersättningar

Lantbrukare som utför miljötjänster för samhället kan få miljöersättning för det. Det kan till exempel vara att anlägga skyddszoner och anpassade skyddszoner för att minska näringsläckaget ut i våra vattendrag.

Miljöinvesteringar

Den som gör investeringar som gynnar miljön kan få stöd. Det kan exempelvis vara arbete för att förbättra vattenkvaliteten (kalkfilterbrunnar med mera), att anlägga och restaurera våtmarker och dammar, anlägga tvåstegsdiken och reglerbar dränering.

Hur stort är bidraget?

Se respektive stöd

Mer information

Information hos respektive länsstyrelse

Information hos Jordbruksverket

Miljömål

Publicerad: 2020-02-25
Uppdaterad: 2021-03-19
Sidansvarig: Webbredaktion