Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag Restaurering Klimat

EU:s miljöprogram LIFE

LIFE är EU:s finansiella instrument för miljö och klimat.

Så söker du bidraget

Varje år genomför EU-kommissionen en ansökningsomgång för projekt inom LIFE. Naturvårdsverket är nationellt ansvarig myndighet.

Viktig information finns också på EU-kommissionens webbsidor

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten erbjuder stöd och hanterar ansökningarna i Sverige. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten hjälper till med granskning av ansökan.

Totalt avsätts 3,4 miljarder euro, vilket motsvarar cirka 30,4 miljarder kronor för åren 2014-2020.

Villkoret för bidraget är att det också finns finansiering från annat håll.

Under år 2018 finns det möjlighet att söka medel till naturvårdsåtgärder från EU:s miljöprogram LIFE. Man kan bland annat söka medel för genomförande av restaureringar inom Natura 2000-områden, utveckling av nya metoder för att gynna biologisk mångfald i rinnande vatten eller motverka övergödning.

Man kan också söka för informationskampanjer som rör värdefull natur och biologisk mångfald i havs- och vattenmiljöer eller övergödning.

Havs- och vattenmyndigheten ser positivt på att länsstyrelser och andra organisationer söker medel från LIFE-programmet för projekt som bidrar till att uppfylla myndighetens uppdrag inom åtgärder för havs- och vattenmiljön.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag Restaurering Klimat